ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

keztorlo.hu

 

 

Hatályos: 2018. november 04. napjától

 

Tartalom

 

 1. § Érvényesség ...................................................................................................................................................... 3

2.§ Szerződéses partner adatai ........................................................................................................................... 3

3.§ A Keztorlo.hu használatával kapcsolatos megkötések ......................................................................... 4

4.§ Vásárlói kör meghatározása .......................................................................................................................... 4

 1. § Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok,

       előzetes tájékoztatás ..................................................................................................................................... 5

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai

       lépések leírása ................................................................................................................................................. 5

5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények ............................................................ 6

5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása ............................................................................................................. 7

5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve ................................................................................................................ 7

5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás ....................................................................... 7

5.6. Termékinformációk ......................................................................................................................................... 7

5.7. Adatbeviteli hibák ............................................................................................................................................ 7

5.8. Árfeltüntetés ..................................................................................................................................................... 7

5.9. Hibás/téves árfeltüntetés ............................................................................................................................. 8

6.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte .................................................................... 8

8.§ Termék átvétele és szállítása ........................................................................................................................ 9

9.§ Korhatáros besorolású árucikkek / Szexuális termékek ....................................................................... 9

10.§ Fizetés, számlakiállítás ................................................................................................................................. 10

11.§ Tulajdonjog fenntartása ................................................................................................................................ 11

12.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga .............................................. 11

13.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló javára, az SILKO HYGIENE KFT.. által önként biztosított elállási jog................ 13

 1. § Elállás következményei ............................................................................................................................... 14

15.§ helyszíni értékesítés ...................................................................................................................................... 15

16.§ Felelősség ........................................................................................................................................................ 16

17.§ Jótállás .............................................................................................................................................................. 17

18.§ Kellékszavatosság .......................................................................................................................................... 18

19.§ Termékfelelősség .......................................................................................................................................... 19

20.§ Eljárás hibás termék esetén, reklamáció .............................................................................................. 20

21.§ A Keztorlo.hu célja, felelősség korlátozása,

         szerzői jog   ................................................................................................................................................. 20

22.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés ................................................................................................... 22

22.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: ...................................................................................... 22

22.1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján ................................. 22

22.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: .............................................................................. 22

22.4. Bírósági eljárás kezdeményezése .......................................................................................................... 23

23.§ Záró rendelkezések ..................................................................................................................................... 23

 

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta ................................................................................................ 24
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és

    a jótállásról szóló mintatájékoztató ........................................................................................................... 24

 1. számú melléklet: Silko Hygiene Kft. .offline áruházának adata .......................................................... 24

 

 1. § Érvényesség

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a társaságunk által üzemeltetett keztorlo.hu honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamint az SILKO HYGIENE KFT.. ügyfélszolgálatán (tel.: +36/1/358-6600) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A Keztorlo.hu használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Keztorlo.hu honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Keztorlo.hu (és adott esetben a Silko Hygiene Kft.. offline áruháza) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

A Keztorlo.hu használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a keztorlo.hu oldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.

 

2.§ Szerződéses partner adatai

 

A Vásárló szerződéses partnere:

 

Cégadatok:

 

Cégnév: Silko Hyígiene Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:  Silko Hyígiene Kft.

Székhely:  6771 Szeged, Tulipán u. 18.

Iroda, bemutatóterem: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/a

Cégjegyzékszám: 06-06-009998

Adószám: 13532891-2-06

Ügyvezető igazgató: Tápainé Keresztes Judit

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév:

IML Interaktív Kft.

Székhely:

6726 Szeged, Szögi József u. 39.

Cégjegyzékszám:

06-09-012216

Adószám:

14241781-2-06

Honlap:

https://iml.hu

 

 

 

 

 

 

3.§ A Keztorlo.hu használatával kapcsolatos megkötések

 

3.1. A Keztorlo.hu csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Keztorlo.hu használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Keztorlo.hu megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Keztorlo.hu szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Keztorlo.hu webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

3.3. Amennyiben a Vásárló a Keztorlo.hu weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Keztorlo.hu használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Keztorlo.hu használatát és elhagyni azt.

 

4.§ Vásárlói kör meghatározása

 

4.1. A Keztorlo.hu webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése engedélyezett, de ebben az esetben az eladót értesíteni szükséges, mivel a garancia és az elállás kizárólag az elsődleges vásárlót illeti meg!. A Keztorlo.hu ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

4.2. A termékeket elsősorban háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Keztorlo.hu fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására. 

 

 1. § Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

 

A Keztorlo.hu hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a keztorlo.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

 

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

 

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „kassza” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy áruházi átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Mentés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat.

A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a SILKO HYGIENE KFT.. részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok”, (2) „Átvételi lehetőségek”, (3.) „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak az egyes modulok alján lévő (1.) „Cím szerkesztése”, (2.) „Szállítási mód változtatása”, (3.) „Fizetési mód változtatása” feliratokra kattintva. A „Rendelés jóváhagyása” pontban terméket törölhet a kosárból a kuka ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Vásárlás" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Keztorlo.hu a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról hogy a

megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

 

5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

 

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor

kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A SILKO HYGIENE KFT.. a Keztorlo.hu webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.  

 

5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

 

A Keztorlo.hu használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az SILKO HYGIENE KFT.. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

 

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

 

5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

 

Az SILKO HYGIENE KFT.., illetve a Keztorlo.hu nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek azonban a jó hírnév kialakítása érdekében maximálisan szem előtt tartja a vásárlók érdekeit és minden elvárható módon segíti a vásárlókat!

 

5.6. Termékinformációk

 

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Keztorlo.hu webáruházban megjelenített információk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Keztorlo.hu adatbázisa frissítve lett. A SILKO HYGIENE KFT.. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban az árúk gyors mozgásai változásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes  termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak vagy tulajdonságai kis mértékben megváltoztak! (Környezetvédelmi, törvényi előírások stb. következtében)

 

5.7. Adatbeviteli hibák

 

Az SILKO HYGIENE KFT.. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés SILKO HYGIENE KFT.. részére való elküldéséig a Keztorlo.hu webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen, illetve kérheti az info@keztorlo.hu elektronikus címen!

 

 

 

5.8. Árfeltüntetés

 

A Keztorlo.hu által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagolás, csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról a SILKO HYGIENE KFT.. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során és a weboldalon.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.

SILKO HYGIENE KFT.. a Keztorlo.hu webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség az árúk sérülékenysége valamint a csomagküldő szolgáltatók előírásai miatt kerül(het) felszámításra.

 

Áfa visszatérítés: SILKO HYGIENE KFT.. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Keztorlo.hu szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

 

5.9. Hibás/téves árfeltüntetés

 

Amennyiben SILKO HYGIENE KFT.. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Keztorlo.hu webáruházban, akkor SILKO HYGIENE KFT.. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

 

SILKO HYGIENE KFT.. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 

6.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

 

6.1. A Vásárló a “Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének SILKO HYGIENE KFT..-hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az SILKO HYGIENE KFT.. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az SILKO HYGIENE KFT.. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a keztorlo.hu webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

6.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Keztorlo.hu kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.

6.4. A Vásárló a Keztorlo.hu honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Keztorlo.hu ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

6.6. A Keztorlo.hu webáruházbanvásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.

 

7.§ Termék rendelkezésre állása

 

7.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Keztorlo.hu fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

7.2. A 7.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.

7.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Keztorlo.hu webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Keztorlo.hu semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

8.§ Termék átvétele és szállítása

8.1. Amennyiben a rendelést a Vásárló helyszíni átvétellel kívánja átvenn, úgy azt a Silko Hygiene Kft. bemutatótermében teheti meg a Vásárló miután értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Keztorlo.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés). Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatás a http://www.keztorlo.hu oldal szállítási díjak fejezetcím alatt érhető el.

 

9.§ Korhatáros besorolású árucikkek / Szexuális termékek

 

A Webáruház szexuális termékeket (pl. erotikus fehérnemű, intim higiénia, szexuális segédeszközök, krémek, szexuális társasjátékok stb.) nem forgalmaz.

 

10.§ Fizetés, számlakiállítás

 

10.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A Vásárló az SILKO HYGIENE KFT.. által biztosított fizetési módokról a http://www.Silko Hygiene Kft...hu/hu/shop/informaciok.html oldalon „Fizetési lehetőségek” fejezetcím alatt tájékozódhat.

10.2. Hitelkártyával történő fizetés kezelőcége az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585)

10.3. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-10-041348.

10.4. A fizetés során beírt adatokat a Keztorlo.hu nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

10.5. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

10.6. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a SILKO HYGIENE KFT.. által kiállított elektronikus számlát befogadja.

Az elektronikus számlát a SILKO HYGIENE KFT. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat a SILKO HYGIENE Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. 11

 

Az SILKO HYGIENE KFT.. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

Az SILKO HYGIENE KFT.. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 

11.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a SILKO HYGIENE KFT../Keztorlo.hu tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

12.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

 

12.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Keztorlo.hu webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

12.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

12.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

 lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 olyan zárt csomagolású termék  tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból (pl: fertőtlenítő szerek) az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

12.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

12.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az SILKO HYGIENE KFT.. részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

 

12.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a SILKO HYGIENE KFT.. részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe a SILKO HYGIENE KFT.  a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az SILKO HYGIENE KFT.. részére.

12.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, saját költségén visszaküldeni a SILKO HYGIENE KFT.. részére az alábbi címre:

 

Silko Hygiene Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/a.

 

A termék SILKO HYGIENE KFT.. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Az SILKO HYGIENE KFT..-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

12.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az SILKO HYGIENE KFT.. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az SILKO HYGIENE KFT. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az SILKO HYGIENE KFT.. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az SILKO HYGIENE KFT. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

12.9. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

12.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az SILKO HYGIENE KFT.. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

12.11. A digitális értékesítés keretében megvételre felajánlott tartalmak vonatkozásában megkötött adásvételi szerződéstől való elállásra speciális elállási szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a „15.§ Digitális értékesítés” címet viselő fejezet ismerteti.

 

13.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló javára, az SILKO HYGIENE KFT. által önként biztosított elállási vagy csere jog

 

13.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl a Keztorlo.hu a vásárlástól számított 15. és 30. nap között a fogyasztónak minősülő Vásárló számára elállási vagy csere jogot biztosít az alábbi feltételekkel: a jogszabályi kötelezettséget (10.§ (2) bekezdése szerinti elállási jog) meghaladó időtartam alatt gyakorolt elállás esetén a fogyasztónak vissza kell juttatnia a terméket sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát az SILKO HYGIENE KFT.. részére. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, (info@keztorlo.hu), vagy személyesen a Silko Hygiene Kft. áruházában a 15. és 30. nap között anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy az áru - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - visszaküldésével. 13.2. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 30 napon belü. Ezen időtartamban történő elállás esetén a társaság cserejogot biztosít melynek keretében a korábbi vásárlás összegét beszámítja, de pénzt nem térít vissza!

13.3. A szerződéstől elállás esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az SILKO HYGIENE KFT..-nek vagy az SILKO HYGIENE KFT.. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott kivételek esetén. 13.4. A 30 napos visszavételi akció keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 1. sértetlen
 2. hibátlan
 3. ép
 4. karcolásmentes
 5. elszíneződéstől mentes
 6. szagmentes
 7. tiszta, szennyeződéstől mentes

 

 

 1. eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
 2. összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)

 

13.5. A fogyasztónak minősülő Vásárló a 30 napos elállási jogával nem élhet különösen az alábbi esetekben:

- a fent felsoroltak közül bármelyik kitételnek nem felel meg a termék

- nem a gyárilag telepített operációs rendszer található a terméken

- a termékhez járó, termékre telepített szoftver aktiválása után kóddal védhető termékek esetén a kód nincs kiiktatva (pl. belépési kód, zárolási kód stb.)

- beüzemelt, kipróbált nyomtatóra

- beépíthető készülékekre a beépítést követően

- beüzemelt, kipróbált porszívóra és súroló vagy más tisztítógépekre

 

 

 1. § Elállás következményei

 

14.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

14.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Keztorlo.hu kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Keztorlo.hu saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, Illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.

14.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Keztorlo.hu nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Keztorlo.hu mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Keztorlo.hu kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Keztorlo.hu az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 15

 

14.4. A vonatkozó szállítási díjakról további információkat talál a Trans O Flex. által üzemeltetett www.tof.hu weboldalon.

14.5. Amennyiben a vásárláshoz annak jellegéből fakadóan Ön szerződést is kötött, és él az elállási jogával, akkor e szerződést is megszünteti.

14.6. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Keztorlo.hu a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását a Silko Hygiene Kft. áruházban az elállásra vonatkozó határidőn belül.

 

15.§ Helyszíni értékesítés

 

15.1. A Keztorlo.hu egyes termékek estében –előzetes megállapodás alapján- termékeit helyszíni bemutatás alapján értékesíti. Ez esetben az elállás joga korlátozottan illeti meg a vásárlót mivel a termék vagy szolgáltatás részletei ismertejk a vásárló számára!

 

16.§ Felelősség

 

16.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Keztorlo.hu részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Keztorlo.hu csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Keztorlo.hu részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

16.2. A SILKO HYGIENE KFT../Keztorlo.hu semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

16.3. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó  

 

leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

16.4. A SILKO HYGIENE KFT../Keztorlo.hu minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, SILKO HYGIENE KFT../Keztorlo.hu a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

16.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a SILKO HYGIENE KFT../Keztorlo.hu nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

16.6. A SILKO HYGIENE KFT../Keztorlo.hu a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a keztorlo.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

16.7. A SILKO HYGIENE KFT../Keztorlo.hu nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Silko Hygiene Kft..Online honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a SILKO HYGIENE KFT../Silko Hygiene Kft..Online nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

 

17.§ Jótállás

 

17.1. Az SILKO HYGIENE KFT..-t termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

17.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az SILKO HYGIENE KFT.. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát megbízottja hárította el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az SILKO HYGIENE KFT..-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az SILKO HYGIENE KFT.. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az SILKO HYGIENE KFT.. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. SILKO HYGIENE KFT..-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

17.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az SILKO HYGIENE KFT..-t terhelik.

17.4. SILKO HYGIENE KFT.. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

17.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

17.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

17.7. Silko Hygiene Kft..jótállási jegy: Nagyháztartási és beépíthető háztartási gépek mellé az SILKO HYGIENE KFT.. által kiállított jótállási jegyet mellékelünk, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. Kérjük, hogy a termék mellett található gyártói és az SILKO HYGIENE KFT.. által kiállított jótállási jegyet, továbbá az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta) együtt őrizze meg. Az SILKO HYGIENE KFT.. által kiállított jótállási jeggyel a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljeskörűen érvényesíthetők mind a gyártó szervizpartnereken, mind a Silko Hygiene Kft..offline áruházak vevőszolgálatain keresztül.

 

18.§ Kellékszavatosság

 

18.1. A Vásárló az SILKO HYGIENE KFT.. hibás teljesítése esetén az SILKO HYGIENE KFT..-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

18.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

18.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az SILKO HYGIENE KFT.. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az SILKO HYGIENE KFT.. költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

18.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az SILKO HYGIENE KFT.. adott okot.

18.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított nyolc napon belül közölni az SILKO HYGIENE KFT..-vel.

18.6. A Vásárló közvetlenül az SILKO HYGIENE KFT..-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

18.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az SILKO HYGIENE KFT..-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben SILKO HYGIENE KFT.. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben SILKO HYGIENE KFT.. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

18.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető

része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

19.§ Termékfelelősség

 

19.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 17. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.

19.2. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

19.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

19.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a fo